Uvod

Testy

Problematika

 

Mgr. Ladislav Topinka                  

 

Vzdělání :

prom. biolog , specilizace genetika , absolvent Přírodovědecké fakulty Masarykovi  univerzity v Brně.

Osobní informace:

hottip@centrum.cz

narozen 21.1.1953

výzkum provádí  již delší dobu ve svém volném čase

spolupráce :    www.ethosplan.com

       

Oblast výzkumu   Procesy stárnutí a testování chemických a přírodních látek na délku života a pohyblivost  populací druhu Drosophila melanogster (octomilky).

Cíle  a  záměry   Zajistit finanční prostředky a  případně partnery pro výzkum v této zajímavé a důležité oblasti.  Upozorňuji , že tento výzkum má  významné ekonomické pozadí a detekované látky mohou mít zajímavý ekonomický výstup ve farmaceutickém, kosmetickém a dietologickém průmyslu.  V problematice je uvedeno šířeji, jak  zajímavý a objevný tento výzkum může být. Bohužel výzkum v této oblasti je neprávem celosvětově opomíjen.  

Komentář k výsledkům Záměrně byly testovány látky u kterých se v literatuře  uvádí , že zlepšují zdraví a posilují organismus a dá se u nich předpokládat i pozitivní účinek na délku života a pohyblivost. Tento předpoklad se během testování potvrdil a většina takto vybraných látek více méně zvyšovala  délku života a pohyblivost  jedinců v testovaných populacích druhu |Drosophila melanogaster . Bylo zajímavé , že  pozitivně na zvyšování délky života a pohyblivost působily především  šťávy z rostlin / plodů a listů/ , zatímco testované farmaceuticky vyrobené vitamíny a chemiské látky  neměly téměř žádný vliv na tyto testované parametry.  Nejvíce zvyšovaly průměrnou délku života přírodní šťávy dle následujícího pořadí:

1.   Z plodu Morinda citrifolia / NONI z Polynesie/

2.  Z listu borůvky  - Vaccinium myrtillus 

3.  Z listu   přesličky lesní - Equisetum silvaticum 

4.  Z listu kopřivy dvoudomé - Urtica dioica

5. Z plodu rakytníku řešetlákovitého

6. Z listu smetanky lékařské Traxacum officinale

7. Z listu hlohu obecného  - Crataegus oxyacantha